Hirdetés

12 törzs 12 jegynek felel meg. Minden dátumhoz egy régi héber törzset kapcsol a zsidó ősi horoszkóp-

Állítólag eredete Ábrahám szent könyvéig nyúlik vissza. 12 jegy van, mint az általánosan elfogadott horoszkópban, de nem állatövi jegyek, hanem törzsek szerint.

JÚDA
március 21. – április 20.

Hirdetés

(szólni)

niszán hónap

Jelentése: “megadni a hálát, tisztelnii”

Jelképe: oroszlán

E jegynek legfontosabb a beszéd, ez a kifejezője a felszólításnak, az önállóságra törekvésnek. Egy főnök parancsol és mások engednek neki. ő A VEZETŐ MINDEN HELYZETBEN.

Az ember akkor szabad, ha nem fél kimondani véleményét.

A szóval Júda embere magához szólítja követőit, akik mennek utána, célja, hogy utat törjön az emberiségnek. Vezető, de áldozat is..

Jellemző a türelmetlenség. Nehezen viseli, ha nem azonnal követi tett a szót..

E jegy embereinek ismernie kellene, azt a kifejezést, hogy : köszönöm.

JISZAKHÁR
április 21. – május 21

(végiggondolni)

ijár hónap

Jelentése: “díjat adok érte, megfizetni”

Jelképe: szamár

Elemző és magabiztos, figyel mindenre, nagyon sokat okul tapasztalataiból, töpreng a látottakon. Az “ érzék” kiemeli a megfontolt, nyugodt jellemet, a szépség emeli ki ebből a megfontoltságból. Mágnesként vonzza a kételkedőket..

Nagyon sokszor előre látja az elkövetkező eseményeket.

E jegyben sokszor születnek nagy bölcsek. Hiszem, ha látom, mondja,

ZEBULON
május 22. – június 21.

(menni)

sziván hónap

Jelentése: “otthon”

Jelképe: hajó

Az érzéke a haladás, a fokozatos fejlődés képességét mutatja.

Gyakran fellelhető az új iránti sóvárgás, és az én másik felének keresése, állhatatos vágy az egység, a teljesség felé.

Sok emberi kapcsolatuk kerül válságba mikor az ő vagy társuk élete sikeresebb lesz, és a másik nem tudja követni. Szeretetéhsége határtalan.  

RUBÉN
június 22. – július 23.

(látás)

tamuz hónap

Jelentése: “nézd, egy ifjú”

Jelkép: felkelő Nap

E jegy szülöttei sokszor lelki okokból, látszat után ítélnek. Igyekezniük kell, hogy világosan lássanak a félelmekben és az érzelmekben, mert ezek homályos képet mutathatnak számukra, nem úgy, mint az ész és a tiszta logika. Erős a fantáziájuk , és ez jó irányba befolyásolja őket. Gondoskodó és melegszívű, de nem ismeri a határokat.

SIMON
július 24. – augusztus 23.

(hallás)

áv hó

Jelentése: “meghallgatás”

Jelképe: kard és kancsó

Ez a nagyság és a parancsolás jegye, ezen kívül a nevelőké. Határtalan a bőkezűsége, szeret többet adni, mint amit kap, de ha semmit nem kap, többet nem látják. A mások meghallgatásának képessége igen fontos neki, és őt is mindig meg kell hallgatni, különben sorvadozni kezd.

GÁD
augusztus 24. – szeptember 23.

(tenni)

elul hó

Jelentése: “szerencse”

Jelképe: sátortábor

Ez a hatodik jegy, a hatos a tevékenység száma, az örökös. kemény munkát jelképezi, amely a gondolatot tetté alakítja, ebben van a szervezés képessége is, ami a munka tökéletes kivitelezését biztosítja.

E jegy szülötteinek nem szabad elvesznie a részletekben, mindig az egészet kell tekinteni. Nem kell mindenre igent mondaniuk, és akkor megtalálhatják a lelki békét.

Önkritikára való hajlam.

EFRÁJIM
szeptember 24. – október 23.

(tapintás)

tisri hó

Jelentése: “kettős gyümölcs”

Jelképe: szőlőtő

Az emberek közötti viszony, a mély és érzékeny kapcsolatok jegye. A “ tapintás” harmonikus módon kapcsolódik, minden olyan személyhez, aki nem fél a közelségtől, az intimitástól, az élet szépségétől. Mindig jó ránézni.

Ez az érzék valamennyi kapcsolati formát ural, legyen az fizikai vagy lelki jellegű. De elvont módon kifejezheti mások lelkének megérintését is.

MENASSE
október 24. – november 22.

(szaglás)

hesván hó

 

Jelentése: “feledékeny vagy lélek”

Jelképe: pálmafa

A szaglás a legfinomabb, láthatatlan érzék, legtitokzatosabb jegy. Szülötteinek különleges “ szimatával” sikerül áthatolnia mások legtitkosabb részein. E jegy szülötteit gyötri a halál problémája, ezért fejlesztenie kell e képességet. Vonzódnak a titkos tanokhoz.

BENJÁMIN
november 23. – december 22.

(aludni)

kiszlév hónap

 

Jelentése: “szerencse fia”

Jelképe: farkas

E jegy jellemzője, miként kell elsajátítani a jó alvás tudományát, hogy kell pihenni, a belső tüzet regenerálni.

Az alvás lényege, hogy növelje a fizikai és lelki erőt. Képesség az ismeretlennel, az álmok világával való találkozás, a szimbolikus álmok, ismeretlen hírek megfejtésére, tudatosítására.

Ez a “Lelkek Mesterének “ jegye.

DÁN
december 23. – január 20.

(haragudni)

tévét hó

Jelentése: “bíró”

Jelképe: kígyó

Az öregség jegye, de ugyanakkor az ambíció jegye is. Indulatos jellem, javításra szorul. A “harag” legnemesebben a jó ítélőképesség megnyilvánulásában fejeződik ki, és méltányos ítéleteket szül.

ÁSER
január 21. – február 19.

(ízlelés)

svát hó

 

Jelentése: “boldogság”

Jelképe: dús lombú fa

Célzás az idealista utópiára, amely nemcsak a személyes boldogságot álmodja meg, hanem a társadalmit is.

Erősen önálló és lázadó jellem.

A környező valóságot némileg átalakítva magáévá teszi, majd visszaadja környezetének. A legnyitottabbak mindféle és fajta külvilágból érkező információra.

Benne rejlik a kiválasztás képessége. Mindent átalakít, feldolgoz, hogy összeférhető legyen öntudatával, majd eltávolítja a selejtet. Már korán kialakul benne a “megérzés” képessége.

NAFTÁLI
február 20. – március 20.

(nevetni)

ádár hó

Jelentése: “értesíts engem”

Jelképe: szarvas

A végső célkitűzés elérést mutatja. Ők a legalkalmasabbak az élet valamennyi ismeretének, érzésének felfedésére, észre veszik a szépet és a csúnyát.

Az élet humoros oldalát látják. A nevetés minden dolgot a maga helyére tesz, és feloldja a félelmet. Az élet utolsó lényeges dolga az öröm, feszültség oldó.

Facebook Hozzászólások

Hirdetés

Sosem sejtett titkokat mondd el rólad zsidó horoszkópod! Keresd ki jegyedet!
error: Content is protected !!