Aki valaha is olvasta tanulmányozta Nostradamus jóslatait a magyarokhoz, annak szembetűnhet néhány igen fontos tényező: A versek számokkal ellátva sorrendben vannak, de nem kronológiailag csupán ahogyan ő látta úgy írta egymás után. Ezek közül figyeljük meg mennyire ráillenek ezek a versek még ha nem is kapcsolódnak egymáshoz olvasd el és tanulmányozd őket.

Hirdetés

Image result for nostradamus

Számomra meglepő a pontosságuk amelyeket közöl a történésekről a jelenről egy olyan ember aki több száz évvel ezelőtt jegyezte le mindezeket.

Lássuk a jóslatot:

“Nomád népek jönnek Pannóniába, egyre számosabban és megvetetten, e nemzet veszti nyelvét s Európában árva, a föld népe nem fogadja be, sem a szellem. Csak táncol s zenél, koldul, lop ha kell, és vándorol tovább, örökké vágytól hajtva, hogy egyszer végső hazát is érdemel, és barna bőre nem lesz bélyeg rajta.”

Hirdetés

A nomád népek megérkeztek egyre többen jönnek, Az európaiak nem fogadják be köztük mi magyarok sem hiszen ahogyan viselkednek, és ezáltal vándorolnak országról országra, mindenütt befogadást dokumentumot kérve a letelepedéshez, dolgozni nem akarnak csak koldulni lopni és vándorolni. 

Jóslat:

“Az írott szó elhal majd, és egyre szegényebb lesz a beszéd, a nemzetre egy talány hoz bajt, mely elveszi az emberek eszét. Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak hazug, mozgó képeket, s mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek.”

Ez  a vers pedig valamelyik ( találmányra) a jelenlegi világunkban található fejlett eszközök ( számítógép, internetes játékok, közösségi oldalak, selfieőrölet stb. ) hoznak bajt ránk elvakítanak bennünket, és mire ész bekapnánk a nemzetünk megkopik és elfogyunk.

Jóslat:

“Amit értelmes elme el sem képzel, az megtörténik majd Hungáriában. Senki nem boldogul erővel, sem ésszel, csak gyilkos ármány és ravaszság van. Dolgozni akarnál, de nincs munka, pedig a földek parlagon hevernek, aki eddig a munkáját csak unta, most koldusa lesz az idegeneknek.”

Ez a nagyhírű vitéz a magyar nemzet fia 3000 ezüstöt fizetett Nostradamusnak ezért a munkáért, és a megrendelő személyében Zrínyi Miklósra ismrünk a szigetvár hősére, aki valóban három hónappal élte túl a jóslatok szerzőjét és 1566 szeptember 8-án hősi halált halt.

Egy jóslat Szécsényi Istvánról: 

“Nemes család sarja, mégis a köz érdeke nyűgözi le életében,

folyókat rendszabályoz, partot összeköt, s tudósokat növel rég elfecsérelt pénzen. Királya híveként szít forradalmat, népe szolgájaként magába réved, s midőn egész Pannónia reszketve hallgat, egyetlen lövéssel vet önmagának véget.”

Valóban Szécsényi István 1860 április 8-án Bécsben főbe lőtte magát. Vitatják hogy meggyilkolták ugyan, de ha a jóslatot tekintjük irányadónak akkor öngyilkos lett.

Jóslat:

“Bölcs ember, a jogok tudósa, szerény és nagyhatású szónok, nem volt ilyen kétszáz év óta, törvényben mér sok országos gondot.
Amit fegyverrel el nem ér ország, eléri azt ô türelmes gondolattal általa békül meg magyar és osztrák, köt egyezséget az ördög és az angyal.”

A kiegyezés kovácsa Deák Ferenc köt egyezséget magyar és osztrák között, érdekes az utolsó szópár ördög és angyal. A nyugat mindig is a magyarok eltávolítását tűzték ki a történelem folyamán. 

Jóslat

“A második millenium után a víz csak csordogál, a föld kiszárad, forró aszály söpör át Hunnián, s keletről menekvőknek nem vet gátat. A Danubiuson száraz lábbal átkelhet bárki, ám háborúk miatt, mit vívnak három szomszédos királlyal, a nép Danubiuson túlszalad.”

Ez a rész még várat magára, de ha jól megfigyeljük ebbe is lenni kezd részünk, Aszályos időket élünk és a menekültek is megjelentek kelet felől, már csak a Duna apadása hiányzik hogy teljesedjen ezen jóslat, a szárazság miatt.

Jóslat:
“Lesz majd, hogy a pénz egyre kevesebbet ér, s az emberek apraját eldobják, és hiába lesznek a pénzek egyre szebbek, súlyuk miatt már a koldusok sem hordják. Értéke nem lesz semmi a munkának, és nem lesz semmi haszna a pénznek, uzsorások magyar földre licitálnak, gazdagok helyett fizetnek a szegények.”

Ezekben a sorokban a magyar pénz elértéktelenedésére utal, és a hazánkban működő termőföld spekulánsokra, és nagyon szembetűnik hogy a gazdagok helyett a ki emberek fizetik meg mindennek az árát, adót, keserves munkát.

Jóslat Kölcsey-ről:
“A költő félszemére vak, de messzebb lát, mint kortársai. Isten

kezében tiszta lap: népét óhajtja megváltani. Nyelve s elméje tisztaságát a politika sem nyelte el, szent dalát mormolják, kiáltják, amíg magyar még énekel.”

Jóslat Horty Miklósról: 
“Nagy hajós, ki tengerét elveszti, régens, de felette nincs király,

helyette nem kormányoz senki, s a vérző ország lassan talpra áll. Germánia véres hatalmát gyenge hazájától erővel távoltartani, s bár Ruszföldtôl békét szeretne, szétfoszlanak szép álmai. Száműzve hal meg, csaknem elfeledve, szabad hazában lesz majd eltemetve,. Vesztes országnak nincs győztes vezére, hosszú az árnyéka és erôs a fénye.”

Facebook Hozzászólások

Hirdetés

Please follow and like us:
Ezt üzente Nostradamus a magyaroknak a menekültekről
error: Content is protected !!