Ko­moly dön­tést ho­zott Klapka György öz­ve­gye, aki meg­vá­lik a Nor­mafa utcai kú­ri­á­tól, ahol egy­kor a te­he­tős üz­let­em­ber­rel élt. Ma­rika nem sze­retne még job­ban be­le­be­te­gedni az em­lé­kekbe, me­lyek fo­lya­ma­to­san elő­tör­nek be­lőle a ha­tal­mas ház­ban…

Hirdetés

Hosszú évtizedek után ez volt az első olyan karácsony, amit a Klapka család tagjai egymástól külön töltöttek. Ennek pedig a kínos családi konfliktus volt a legfőbb oka. Az özvegy és Klapka György gyerekei között szinte teljesen megszűnt a kapcsolat. Úgy tudni, a hagyaték miatt robbant ki a vita, ami olyannyira elmérgesedett, hogy a szeretet ünnepén sem voltak kíváncsiak egymásra. Marika a mai napig képtelen volt feldolgozni férje elvesztését, csak a hatalmas családi ház maradt neki, ahol minden a megboldogult vállalkozóra emlékezteti. Most, hogy teljesen egyedül maradt, úgy döntött: itt az ideje, hogy megváljon a Normafa utcai kúriától.

Fotó: DFP

“Marika eladja a házat, és úgy tudom, már a vevő is megvan rá. Ő pedig egy kisebb lakásba költözik majd a belvárosba” – kezdte lapunknak az egyik rokon, aki a családi botrányok miatt nem szeretné felfedni a nevét.

“Annak a hatalmas háznak és udvarnak a fenntartása rengeteg energia, és egyébként is lépten-nyomon előtörnek belőle a fájó emlékek. Itt az ideje, hogy új életet kezdjen! A kutyák pedig annyira a szívéhez nőttek, hogy természetesen viszi őket magával” – folytatta a családtag.

Hirdetés

Fotó: Korponai Tamás

Lapunk elérte telefonon az özvegyet, aki a hagyatéki tárgyalás lezárulása óta nem nyilatkozott a sajtónak.

ripost

Facebook Hozzászólások
Nem bírta tovább: el kell adnia a házát Marikának
error: Content is protected !!