Ok­tó­ber­ben jött a hi­va­ta­los üzenet Pár­tos Csilla címére: Pécsi Il­dikó ki­kap­csol­tatja a köz­üzemi szol­gál­ta­tá­so­kat a la­kás­ban, ahol a jógaoktató és ti­zen­ki­lenc éves fia lakik. Három hónap telt el a rossz hír óta, de még min­dig nem tör­tént fej­le­mény. Talán a Kos­suth-díjas szí­nésznő meg­gon­dolta magát? Meg­ke­gyel­me­zett uno­ká­já­nak és volt me­nyé­nek?

Hirdetés

Nem is jöhetett volna rosszabb időpontban a hír, hogy a hideg évszak kellős közepén akarja lekapcsoltatni az áramot, a gázt és a vizet Pécsi Ildikó a rózsadombi házban.

Az ügyfelem nem tudja, mitévő lesz, ha ez valóban megtörténik

– kezdte lapunknak dr. Gerencsér András, Pártos Csilla ügyvédje.

A házat még Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos vásárolták meg fiuk, Szűcs Csaba nevére, több mint húsz évvel ezelőtt. Gyermekük ezután vette feleségül Csillát, akivel ebbe az ingatlanba költöztek be. A válási procedúra közepén a ház tulajdonjogát Csaba nevéről Pécsi Ildikóéra íratták. A színésznő ragaszkodik hozzá, hogy volt menye és unokája költözzön ki onnan.

Hirdetés

2016 nyarán megszületett az elsőfokú ítélet, amiben a bíróság arra kötelezte Csillát, hogy hagyja el a házat fiával együtt. Fellebbeztek, de a másodfokú ítélet még nem született meg. Ennek ellenére eddig úgy tűnt, még a következő bírósági tárgyalás előtt kénytelenek lesznek elhagyni az ingatlant, hiszen mégsem maradhatnak egy olyan lakásban, amiben nincs se víz, se gáz, se áram. Most azonban mégis van remény!

“Több mint három hónapja kaptuk meg a hivatalos értesítést, de még mindig élhető a lakás, semmit sem kapcsoltak le. Bízunk benne, ez így is marad” – tette hozzá Pártos jogi képviselője.

ripost
Facebook Hozzászólások
Fordulat! Pécsi Ildikó hirtelen egész másképpen viselkedik! Mégis van szíve!
error: Content is protected !!