Olyat vi­de­ó­zott egy férfi a hátsó kert­jé­ből, amit nem kel­lett volna

Még a sokat ta­pasz­talt ku­ta­tók is el­ké­ped­tek azon a vi­deón, amely még 2017. ok­tó­ber 21-én ké­szült a ka­li­for­niai Long Beach egyik há­zá­nak hátsó kert­jé­ből. A döb­be­ne­tes fel­vé­te­len olyasmi lát­ható, ami eléggé el­gon­dol­kod­tató és egy­ben ré­misztő is. Ha fé­nyes nap­pal, a leg­jobb tech­ni­ká­val fel­sze­relt és leg­ve­sze­del­me­sebb fegy­ve­rek­kel ren­del­kező nagy­ha­ta­lom te­rü­lete fe­lett ilyesmi tör­tén­het szinte ész­re­vét­le­nül, vajon mi zaj­lik a világ más pont­jain?

Hirdetés

 

2017. október 21-én, a kaliforniai Long Beach-en élő egyik UFO-vadász a szokásához híven az eget kémlelte hátsó kertjéből kedvenc teljes spektrumú Canon SX60-as kamerájával. Először csak a távoli fényfoltot vette észre, de amikor ránagyított, elállt a szava. Egy jókora fényes foltból rengeteg kisebb fénypont bukkant elő zsinórban. A kis fénypontok hármasával érkeztek és végig tartották az alakzatot, vagyis egy-egy objektumhoz tartozhattak, amelyeknek háromszög alakja volt, a fények pedig alighanem a csúcsaikon helyezkedtek el.

Első pillantásra azt gondolhatnánk, hogy amit látunk, az egy földönkívüli “anyahajó”, amelyet éppen elhagy egy tucat a kisebb háromszög alakú UFO-cirkáló. De mivel “flotta” az operatőr szerint csak az infravörös tartományban látszik, maga az “anyahajó” pedig más spektrumokban is, könnyen lehet, hogy inkább egyfajta kapuról, vagy portálról lehet szó,amelyen át érkeznek az idegenek álcázott járművei.

Hirdetés

Az UFO-vadászok már évekkel ezelőtt felfedezték, hogy infravörös kamerával olyan döbbenetes dolgokat lehet látni az égen, amelyeket szabad szemmel nem. Úgy tűnik, ráhibáztak az idegenek álcázásának lényegére. Ha az amatőrök ilyesmit tudnak, akkor vajon mit tudhat az amerikai űrhivatal, vagy a nem hivatalos UFO-figyelő ügynökségek?

ripost

Facebook Hozzászólások

Hirdetés

Olyat vi­de­ó­zott egy férfi a hátsó kert­jé­ből, amit nem kel­lett volna
error: Content is protected !!